Įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema

euro

Aštuonerių metų patirtį plastmasių liejimo formų projektavimo, gamybos ir plastikinių gaminių liejimo srityje skaičiuojanti bendrovė „Autogrotas“ 2012 m. gegužės mėnesį sėkmingai baigė įgyvendinti metus trukusį projektą „Elektroninės verslo valdymo sistemos diegimas UAB „Autogrotas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-159). Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Projektui buvo skirta iki 47 581,00 Lt Europos Sąjungos paramos lėšų (finansavimo intensyvumas iki 50%), dar 47 582,00 Lt įsipareigojo skirti UAB „Autogrotas“. UAB „Autogrotas“ skiria didelį dėmesį kokybiškų žaliavų paieškai bei nuolat investuoja į naudojamų įrenginių atnaujinimą. Siekiant efektyviai suvaldyti pagrindinius ir šalutinius verslo procesus, projekto metu įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema, kompleksiškai susiejanti 5 vidinius (sandėlio, atsargų, pardavimų, gamybos ir finansų valdymą) ir 4 išorinius (užsakymų, tiekimo valdymą, vartotojų aptarnavimą ir žaliavų pirkimą) įmonės procesus. Elektroninė verslo valdymo sistema pagerins įmonės paslaugų teikimo kokybę, padės optimizuoti gamybos procesą, o tai nulems gaminių kokybės gerėjimą. Optimizuoti verslo procesai padidins darbo našumą, apyvartos ir eksporto apimtis ir stiprins įmonės konkurencingumą. Daugiau informacijos teirautis:

Kornelijus Burba

Tel.: +370 616 15470

El. paštas.: info@autogrotas.lt